Měkké pěny

  • automotive
  • prostředky hromadné dopravy
  • nábytkářký průmysl
  • zdravotnictví

PUR systém měkká "studená" pěna - včetně kombinace PUR pěna + výztuha + čalounické prvky + pěnění do potahu

  • Tvarovky sedáků, hlavových a loketních opěr, jež jsou určeny k dalšímu zpracování-čalounění.
  • Sluneční clony.

Z těchto polyuretanových pěn jsou vyráběny výrobky jako tvarovky sedáků, opěr, hlavových opěr, matrace. Vedle funkce jako pohodlná čalounění v nábytku, sedadlech, polštářích a matracích, se v jiných aplikacích využívá dalších technických vlastností měkké pěny jako různé výplně, pěnová těsnění, absorpce hluku v konstrukčních dílech pro interiéry vozidel nebo vysoké přilnavosti při výrobě vzduchových filtrů. Měkké pěny mohou být vyráběny jako bloky kontinuálním a diskontinuálním způsobem. Pro mnoho aplikací měkkých pěn je však zadána komplexní geometrie tvarovaného dílu, kterou lze ekonomičtěji realizovat přímou výrobou tvarovaných pěn. Tak nejsou kladeny žádné meze volnosti tvarů při současně vysokém komfortu.

Používané měkké PUR pěny splňují požadavky nore¨m Automotiv (MVSS 302, 95/28/ES.....)