Kolaudace nových výrobních prostor společnosti

Dne 7.8.2014 proběhla kolaudace nových výrobních prostor společnosti a celkové výměře 600 m2.

Nové výrobní plochy umožní zvýšení výrobních kapacit společnosti a zároveň uvolní prostor stávajícím skladovacím prostorám. Aktuálně již společnost provozuje činnost na celkové výměře cca 3.600 m2